Sova av Peter Runfelt

"Nu måste jag berätta om min egen erfarenhet av snarkning. Det började 1992 då jag fick kraftiga klagomål från min dåvarande fru. Själv mådde jag bra men störde andra, vilket är en vanlig situation. Något måste göras, men vad? Jag arbetade då som tandläkare och det föll sig naturligt att tänka på de snarkskenor jag hade hört skulle finnas. Kunde de verkligen fungera? En dag när jag satt och väntade på en patient formade jag med hjälp av avtrycksmaterial något man skulle kunna kalla en skena. På kvällen stoppade jag den i munnen innan jag somnade. Morgonen därpå var första frågan: Snarkningen?
Inte ett ljud, jag hade varit helt tyst!

Mitt intresse för sömnapné och sömnproblem var väckt!"

Peter Runfelt är verksam som tandläkare vid Sömnlaboratoriet Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Sahlgrenska och Specialisttandvården SU/Mölndal. Han har utvecklat en unik laboratorieteknik för att möjliggöra en noggrann utprovning av sovskenor för behandling av sömnapné. I Sova berättar han om sömnapné på ett sätt som gör det lätt att förstå även för den icke medicinskt utbildade. Vi får ta del av en rad autentiska patientberättelser som speglar livet med sömnapné och han berättar även om den behandling som erbjuds.

Pris 179 kr + porto