FOTO KOMMER!

Peter RunfeltPeter Runfelt är verksam som tandläkare vid Sömnlaboratoriet Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Sahlgrenska och Specialisttandvården SU/Mölndal. Han har utvecklat en unik laboratorieteknik för att möjliggöra en noggrann utprovning av sovskenor för behandling av sömnapné.